Świadczenie wychowawcze 500+

Treść

OKRES ŚWIADCZENIOWY I WYPŁATA

Obecny okres świadczeniowy 2019/21 trwa od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ na okres 2021/22 (tj. od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.) przyjmowane są:

  • od dnia 1 lutego 2021 r. (w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną  poprzez portal Emp@tia, portal PUE ZUS, ePUAP oraz przez kanał bankowości elektronicznej)
  • od dnia 1 kwietnia 2021 r., w wersji papierowej

Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line

  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 maja do dnia 31 maja danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września tego roku.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października tego roku.

ZMIANY

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

Koordynacja świadczeń rodzinnych i wychowawczych

W sytuacji gdy jeden z rodziców przebywa poza granicami Polski, na terenie innego kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii i Konfederacji Szwajcarskiej, akta sprawy przekazywane będą do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W celu uzyskania informacji należy odwiedzić stronę internetową Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, gdzie znajdują się wszelkie potrzebne informacje.

Ogólne zasady koordynacji

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego - Informacje z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Informacje można uzyskać dzwoniąc na nr tel. 797 780 389 w godzinch pracy urzędu.