Przejdź do stopki

Informacje

Treść

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. Zasady te mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji krzywdzenia lub p

Zakup węgla po cenie preferencyjnej

Szacowanie zapotrzebowania na zakup preferencyjny węgla Urząd rozpoczyna szacowanie zapotrzebowania na węgiel wśród mieszkańców Gminy Lipinki W związku z przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu

Ogłoszenie o naborze uczestników do udziału we wsparciu realizowanym w ramach Ośrodka wsparcia i aktywizacji osób starszych „Akademia seniora” w ramach okresu trwałości projektu pn. „Akademia seniora” RPMP.09.02.03-12-0456/19

Beneficjent tj. Gmina Lipinki zapewnia zachowanie trwałości projektu pn.: „Akademia seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (numer umowyo d

Dodatek osłonowy - ostatni dzwonek na złożenie wniosku

Tylko do jutra (tj. 31.10.2022 r.) można składać wnioski o dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych. To jednorazowe wsparcie finansowe w związku z rosnącą inflacją. Wysokość świadczenia jest uzależniona od dochodów i liczby członków rodziny. więcej informacji

13429