Przejdź do stopki

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 2023

Treść

W ramach utrzymania ośrodka pomocy społecznej, środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące w tym na:

– wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz składki naliczone od tych wynagrodzeń i uposażeń,

- zakup towarów i usług,

- koszty utrzymania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,

Koszt zadania: 1 088 094,93 zł

w tym: dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych od wojewody: 76 770,00 zł

 

W ramach utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022 w obszarze:

II. realizacja dodatkowych zadań w wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, tj. organizacja specjalistycznego poradnictwa - psychologicznego i prawnego;

IV. podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych - zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej ośrodka.

Koszt zadania: 58 932,00 zł

w tym: dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych od wojewody: 49 110,00 zł

 

Całkowity koszt zadania: 1 147 026,93 zł

W tym: dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych od wojewody: 125 880,00 zł

Okres realizacji zadania od 1 stycznia 2023 r. Do 31 grudnia 2023 r.

13834