Przejdź do stopki

Zadanie: utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Treść

Grafika przedstawia flagę i godło Polski.

Zadanie: utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

  • realizację dodatkowych zadań w wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;
  • podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym w zakresie sprawozdawczości;
  • podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych;poprzez organizację poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców oraz organizację wsparcia informatycznego, konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.

całkowity koszt zadania: 42.984,00 zł
w tym:
dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych od wojewody: 34.392,00 zł

 

13429