Przejdź do stopki

Zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o Pomocy Społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnianego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - 2021

Treść

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Całkowity koszt zadania: 12.083,85 zł

W tym: dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych od wojewody: 9.667,00 zł

Okres realizacji zadania od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

13834