Przejdź do stopki

Zadanie: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników

Treść

flaga Polski i godło

W ramach w/w zadania środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące w tym na:

  • wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz składki naliczone od tych wynagrodzeń i uposażeń,
  • zakup towarów i usług,
  • koszty utrzymania oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki,

Całkowity koszt zadania: 914.425,86 zł
w tym: dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych od wojewody: 87.993,00 zł

Okres realizacji zadania od 1 stycznia 2021 r. Do 31 grudnia 2021 r.

13834