Przejdź do stopki

Zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o Pomocy Społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

Treść

Zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o Pomocy Społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnianego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r.

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Całkowity koszt zadania: 23.040,00 zł
W tym: dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych od wojewody: 18.432,00 zł
Okres realizacji zadania od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

13834