Przejdź do stopki

Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Treść

Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2021

Zadanie: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Program „Opieka 75+” na rok 2021

Zadanie: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej

Zadanie: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Edycja 2021

Program wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2021

Zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o Pomocy Społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnianego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021 r do 29 maja 2021 r

Zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o Pomocy Społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnianego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021 r do 31 grudnia 2021 r.

Program asystent rodziny na rok 2021 - jednorazowy dodatek

Program „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2022

Zadanie: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Edycja 2022

Zadanie: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników 2022

Program „Opieka 75+” na rok 2022

Zadanie: Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej 2022

Zadanie wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o Pomocy Społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnianego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r.

13429