Przejdź do stopki

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 - 2024

Treść

Rodziny ogrzewające domy i mieszkania gazem będą mogły otrzymać zwrot VAT od ceny tego paliwa dostarczonego w pierwszym półroczu 2024 r. Wnioski będzie można składać do 30 września 2024 r.

 

Refundacja poniesionych w 2023 r. i 2024 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wniosek o refundację jest dostępny stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Klauzula informacyjna RODO (pdf, 42 kb)
 

Wnioski można składać:

-papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipinkach pok. nr 2, za pośrednictwem poczty.
-elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

14760