Przejdź do stopki

Program wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2021

Treść

logo Senior plus

Dofinansowano z dotacji celowej pochodzącej ze środków budżetu państwa

Programu wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym.

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

 
Całkowity koszt inwestycji: 54 000,24 zł
Dofinansowanie: 24 029,96 zł

 

11525