Przejdź do stopki

Program „Opieka 75+” na rok 2023

Treść

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program zapewnienia ww. osobom wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawę jakości życia.

 

Całkowity koszt zadania: 55.136,00 zł

w tym: dofinansowanie zadania ze środków otrzymanych od wojewody: 27.568,00 zł

Okres realizacji zadania: od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

11525