Przejdź do stopki

Dodatek węglowy

Treść

Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Lipinki przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach, 35-305 Lipinki 44


Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

 

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Strona internatowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Wniosek:

wersja edytowalna

werjsa pdf

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

 

Informacje

e-sklep Polskia Grupa Górnicza

 

12826